Fomo666

Slot Fomo
The Escapist แผนลับฝ่ากำแพงนรก

The Escapist แผนลับฝ่ากำแพงนรก

แฟรงค์ได้รับจดหมายจากลูกสาวที่ไม่ได้รับมานาน 14 ปี เขาจึงวางแผนหนีออกจากคุก โดยได้รวมกลุ่มนักโทษที่มีทักษะเฉพาะ และคิดวางแผนอย่างแยบยลเพื่อหนีออกไป ผ่านสี่กำแพงและอุโมงค์ท่อระบายน้ำของแม่น้ำใต้ดินในลอนดอน


0 นาที 332

หนังที่อยู่ในหมวดเดียวกัน